xs
xsm
sm
md
lg

ทช.คาดโครงการขยาย 4 เลน ชบ.3023 จะแล้วเสร็จปลายปี 67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงชนบทสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล อ.พานทอง อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 12.242 กม. งบประมาณก่อสร้าง 879.800 ล้านบาท ได้ผลงานกว่า 17 เปอร์เซ็นต์แล้ว และคาดว่า จะแล้วเสร็จทันปลายปี 2568

ทั้งนี้ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง กม.0+000 ถึง กม.9+200 และปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกม. 9+200 ถึง กม. 12+242 ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 – 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 – 3.00 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 3 แห่ง ขยายความกว้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม ทางเท้า ศาลาที่พักผู้โดยสาร ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 – บ้านหนองปลาไหล อ.พานทอง อ. บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรจากอ.บ้านบึงไปอ.พานทอง และยังเป็นเส้นทางเชื่อมมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 หรือ M7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ผ่าน ทล.315 (ถนนศุขประยูรหรือสายฉะเชิงเทรา-ชลบุรี) และเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม เมื่อแล้วเสร็จจะแก้ไขปัญหาคอขวดเชื่อมโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนเศรษฐกิจการขนส่งและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)