xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงย่านเยาวราช พบได้เกณฑ์มาตรฐาน พร้อมประสาน กฟน.ตัดไฟทันทีเมื่อมีไฟไหม้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (10 ก.ค.) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจจุดประปาหัวแดงบริเวณชุมชนพาดสาย เขตสัมพันธวงศ์ ภายในชุมชนจะมีประปาหัวแดง 2 จุด ได้แก่ 1.ทางเข้าถนนพาดสาย มีลักษณะเป็นหัวดับเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดิน 2.ซอยวานิช 1 มีลักษณะเป็นหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ระยะห่างของประปาหัวแดงจากทางเข้าชุมชนด้านถนนพาดสายถึงชุมชนระยะทาง 132.7 เมตร ส่วนทางด้านซอยวานิช 1 ถึงชุมชนระยะทาง 75.5 เมตร นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงชุมชนด้านซอยวานิช 1 ยังมีประปาหัวแดงฝังอยู่ใต้พื้นดินอีก 1 จุด ระยะห่างจากชุมชน 94 เมตร

พร้อมทั้งสำรวจถังดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในชุมชนพาดสาย ซึ่งมีถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน 15 ถัง ติดสติ๊กเกอร์ QR CODE แสดงตำแหน่งของถังดับเพลิงใน Bangkok risk map จากการตรวจสอบถังดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร และถังดับเพลิงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด สำหรับชุมชนพาดสายมีพื้นที่ 1.15 ไร่ บ้านเรือน 75 หลังคาเรือน ประชากร 230 คน ถ้าคิดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ถังดับเพลิง 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้ รศ.ทวิดา ได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานการไฟฟ้านครหลวง ในเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากการตัดกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ไม่สามารถตัดไฟได้ทั้งหมดในวงกว้าง จะต้องทำการตัดกระแสไฟเป็นจุดๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ อีกทั้งการตัดกระแสไฟยังต้องคำนึงถึงผู้ป่วยติดเตียงที่รักษาอยู่ที่บ้าน โดยให้เขตฯ จัดทำข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ให้เรียบร้อย ในส่วนของประปาหัวแดงให้ประสานการประปานครหลวง กำหนดพิกัดประปาหัวแดงลงในระบบ Bangkok risk map ทั้งหัวดับเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดินและหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน รวมถึงพิจารณาหาแนวทางติดป้ายตรงจุดที่มีหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินให้เห็นเด่นชัด ไม่ตั้งวางสิ่งของกีดขวางประปาหัวแดง ซึ่งเป็นจุดรับน้ำหัวดับเพลิง