xs
xsm
sm
md
lg

สส.ก้าวไกล ชวนติดตามประชุม สว.โหวตร่าง กม.สมรสเท่าเทียมพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีวุฒิสภาจะมีการประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระ 2-3 ในวันพรุ่งนี้ (18 มิ.ย.) ว่าพรุ่งนี้จะมีหลากหลายประเด็นการเมืองร้อนแรงเกิดขึ้น แต่มีหนึ่งประเด็นที่เราทุกคนน่าจะมีความยินดีอย่างถ้วนหน้า คือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะกลับเข้าสู่การพิจารณาในชั้นวุฒิสภา วาระ 2 และ 3

แม้รายงานจากคณะกรรมาธิการของ สว. จะมีสมาชิกบางท่านไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและอยากให้ใช้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต แทน แต่เป็นเพียงส่วนน้อยและเชื่อว่าเสียง สว. ส่วนใหญ่เห็นชอบและไม่มีการแก้ไขจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านในวาระสาม โดยตนมีโอกาสพบและพูดคุยกับ สว. หลายท่าน ต่างเห็นชอบและเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าสมรสเท่าเทียมผ่านแน่นอน

นายธัญวัจน์ กล่าวต่อว่า มาตราสำคัญในร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม คือมาตรา 67 ซึ่งตนเสนอไว้ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ คำสั่ง หรือมติใดของคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง สามี ภริยา หรือ สามีภริยา ให้ถือว่าอ้างถึง "คู่สมรส" ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย ทำให้กฎหมายทุกฉบับให้สิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิด เท่าเทียมกับชายหญิงทั่วไป

อย่างไรก็ตาม มีอีก 2 ประเด็นเท่านั้นที่ต้องแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป คือการขอสัญชาติให้คู่สมรสและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีในการตั้งครรภ์ ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านรับฟังการพิจารณาของชั้น สว. ในวันพรุ่งนี้ หากสมรสเท่าเทียมผ่าน จะครบรอบ 4 ปีนับตั้งแต่พรรคก้าวไกลยื่นร่างสมรสเท่าเทียมเข้าสภาฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นี่คือวันประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยอีกวันหนึ่งแน่นอน