xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ติดตั้ง CCTV เพิ่มความปลอดภัยจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง พร้อมเทคโนโลยีจับผิดบุคคลและวัตถุต้องสงสัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) ว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเพิ่มความสะดวกสบายด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายด้าน "เดินทางดี" กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง จึงดำเนินโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) ซึ่งจะติดตั้งระบบบริการจุดรับส่งปลอดภัย บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 48 จุดที่สำคัญ และมีประชาชนใช้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทาง โดยติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 48 จุด รวม 192 กล้อง บริเวณสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดรถแท็กซี่ชั่วคราว ท่าเรือ ป้ายรถประจำทาง พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลาง ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร กรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อบันทึกภาพจากกล้อง CCTV โดยสามารถบันทึกภาพได้สูงสุด 30 วัน

สำหรับข้อมูลที่ได้จากกล้อง CCTV บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทาง สามารถใช้ Software (LPR) ตรวจสอบรายละเอียดลักษณะทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น พร้อมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัยและรายละเอียดลักษณะทางกายภาพของวัตถุได้ และสามารถตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ กรณีที่มีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารหรือประชาชน รวมทั้งติดตั้งระบบเรียกรถบริการสาธารณะอัจฉริยะ โดยระบบสามารถบันทึกภาพของผู้ใช้บริการและทะเบียน รถบริการสาธารณะที่ให้บริการ ซึ่งหากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ของผู้โดยสารหรือผู้ให้บริการ ระบบสามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ หรือกรณีลืมสัมภาระ สิ่งของบนรถบริการสาธารณะ ก็สามารถติดตามคืนได้ ซึ่งขณะนี้โครงการได้ทำการติดตั้งกล้อง CCTV ครบแล้วและสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ครบทุกจุด

โฆษกกรุงเทพมหานคร ย้ำว่า เชื่อว่าโครงการดังกล่าวฯ จะอำนวยความสะดวกและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่มีการรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณจุดรับส่งปลอดภัย มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในระยะต่อไปในเฟสที่ 2 กรุงเทพมหานครจะทำการติดตั้งกลัอง CCTV เพิ่มเติมอีก 50 จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพขึ้นไปอีกขั้น