xs
xsm
sm
md
lg

ครม.มีมติเห็นชอบให้ "การไหว้" เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการกำหนดให้การไหว้ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย ซึ่งที่ผ่านมา ครม. เคยมีมติ เมื่อวันที่2 ตุลาคม 2544, 1 กุมภาพันธ์ 2548, 5 กุมภาพันธ์ 2562 และ 1 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทย และภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทย 3 สิ่ง ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ (คูน) และศาลาไทย และให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ รวมทั้งให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน

ทั้งนี้ การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย เนื่องจากการไหว้ของไทยถือเป็นการแสดงออกทางสังคมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน แม้ว่าการไหว้จะเป็นสิ่งที่ไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับเข้ามาจากสาธารณรัฐอินเดียผ่านทางคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ได้นำมาปรับและพัฒนาจนมีความหลากหลาย ลุ่มลึก และมีความหมายในการแสดงออก จึงทำให้การไหว้ของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ