xs
xsm
sm
md
lg

“อุทยานฯ หาดวนกร”ประกาศปิดกิจกรรมดำน้ำตื้น-การท่องเที่ยว เกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มีข้อมูลปรากฏเรื่องอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ประกาศปิดกิจกรรมดำน้ำตื้นและการท่องเที่ยว เกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เนื่องจากการสำรวจติดตามสถานการณ์ฟอกขาว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจติดตามปะการังฟอกขาวในบริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ พบว่า ในแนวปะการังเกาะจาน น้ำมีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส มีปะการังที่แสดงอาการการฟอกขาว 25% โดยแบ่งเป็นที่มีอาการสีซีด 20% และฟอกขาวบางส่วน 5% และแนวปะการังบริเวณเกาะท้ายทรีย์ น้ำอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส มีปะการังที่แสดงอาการการฟอกขาว 5% มีอาการสีซีดลง 10% และจากการสำรวจ ณ ปัจจุบันพบว่า ปะการังบริเวณเกาะจานซึ่งเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมดำน้ำหลัก ที่มีอาการสีซีดมีการฟอกขาวเต็มจำนวน และมีการฟอกขาวกระจายเพิ่มขึ้น มากกว่า 50% ประกอบกับข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พบว่า ระดับน้ำทะเลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป มีระดับน้ำที่ต่ำลงมากในช่วงเวลากลางวัน และจะมีระดับน้ำที่ขึ้นสูงในช่วงเวลากลางคืน และในปีนี้คาดการณ์ว่า จะลดระดับต่ำลงมากกว่าทุกปี จึงทำให้ไม่เหมาะแก่การเข้าไปดำน้ำชมปะการัง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศของปะการัง และเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเดินเรือเพื่อประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว บริเวณเกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง รวมถึงลดผลกระทบจากกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้ปะการังเกิดการฟอกขาวเพิ่มมากขึ้น และมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของปะการังรวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดกิจกรรมดำน้ำตื้น(Snorkeling) และการท่องเที่ยวบริเวณเกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ www.portal.dnp.go.th หรือ โทร. 02-561-0777