xs
xsm
sm
md
lg

รบ.ย้ำเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ ก.ค.ศ.ใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่มีประเด็นในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการอบรมออนไลน์หลักสูตร e-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) สามารถนำเกียรติบัตรไปใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพได้นั้น

โดยเรื่องนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ก.ค.ศ. มี 2 หลักสูตรให้เรียนจริง ที่เปิดขึ้นเมื่อตอนวันครู 16 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา คือเรื่องเสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา และหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงิน ที่สามารถเรียนได้ทุกคน โดยทั้ง 2 หลักสูตรเข้าไปเรียนได้ฟรี และมีใบประกาศออกให้จากทาง ก.ค.ศ. ให้ แต่ไม่สามารถนำเกียรติบัตรไปใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพได้

สำหรับข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ในประเด็นดังข่าวต้น เป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือ ปชช. ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการป้องกันการสร้างความสับสนในสังคมได้