xs
xsm
sm
md
lg

ผู้สมัคร สว. กทม.ผ่านเข้ารับเลือกระดับจังหวัด 1,634 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอของกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ที่มีการจัดการเลือก สว. ในพื้นที่ 50 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ละเขตมีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอไม่เท่ากัน แตกต่างกันไปตามจำนวนผู้สมัคร และบางเขตมีผู้สมัครไม่ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ โดยมีเพียงเขตเดียวที่มีผู้สมัครครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ คือ เขตบางกะปิ และเป็นเขตที่มีผู้สมัครสูงที่สุดถึง 99 คน

ผลการเลือก สว. ปรากฏว่า ทั้ง 50 เขตมีผู้ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอเพื่อเป็นตัวแทน 20 กลุ่มอาชีพ เข้าไปเลือกระดับจังหวัด จำนวน 1,634 คน โดยการเลือก สว.ระดับจังหวัด จะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ซึ่งในวันดังกล่าวจะทำการเลือกผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม ให้เหลือกลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน เพื่อเป็นตัวแทนของ กทม.เข้าสู่การเลือก สว.ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และจะประกาศผลเลือก สว.ในเดือนกรกฎาคม 2567 ต่อไป