xs
xsm
sm
md
lg

แพทย์แนะ 4 มาตรการการป้องกันโรคติดต่อของเด็กในสถานศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนและเป็นช่วงเปิดเทอม เป็นช่วงที่จะมีการระบาดของโรคติดต่อในเด็กหลายโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจ จึงขอเน้นย้ำมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษาดังนี้ 1.เน้นให้ตรวจคัดกรองเด็ก (รวมถึงบุคลากรของ ร.ร.) ก่อนเข้าห้องเรียนทุกเช้า 2.แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย และให้ผู้ปกครองนำเด็กกลับบ้านเพื่อไปรักษา 3.หมั่นทำความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ของเล่น 4.จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำทุกสัปดาห์ หากสงสัยป่วยไข้เลือดออก เช่น มีอาการไข้สูงลอย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง มีผื่น มีจุดเลือดที่ลำตัว ให้หยุดเรียน และไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ยาลดไข้ที่ปลอดภัยคือยาพาราเซตามอล หลีกเลี่ยงยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) รวมถึงยาชุด หากไข้ไม่ลดภายใน 1-2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที