xs
xsm
sm
md
lg

กยศ.ระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตจากเหตุถูกฆาตกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจกองทุนกุ้ยืมเพื่อการศึกษา โพสต์ระบุว่า “จากกรณีข่าวมีนักศึกษาถูกฆาตกรรม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และวันที่ 9 มิถุนายน 2567 มารดาของผู้เสียชีวิตได้กล่าวว่า ลูกสาวได้กู้ยืมเงิน กยศ. ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่ตนจะชดใช้หนี้ให้ทั้งหมดนั้น

กองทุนได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และมีภาระหนี้จำนวนหนึ่ง ซึ่งในกรณีเสียชีวิตกองทุนฯจะระงับหนี้ให้กับผู้กู้ยืมทั้งหมด โดยขอให้ญาติส่งเอกสารหลักฐานแจ้งการถึงแก่กรรมมายังกองทุนฯ ได้แก่ สำเนาใบมรณบัตรของผู้กู้ยืมเงิน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

ทั้งนี้ กองทุนฯอยู่ในระหว่างการประสานติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งการระงับหนี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียเกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว”