xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.กมธ.สวัสดิการสังคมฯ วอนลูกหนี้ กยศ.ชำระหนี้ เพื่อให้ นร.-นศ.รุ่นต่อไปได้กู้ยืม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กรุงเทพ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว ขอให้ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชำระหนี้ตามที่กำหนด โดยในที่ประชุมของคณะ กมธ.การสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการหารือกองทุนเพื่อการศึกษา 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเพื่อการเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เนื่องจาก 2 กองทุนดังกล่าวเป็นกลไกหลักช่วยเหลือประชาชนในเรื่องทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

นายณัฐชา กล่าวว่า ผลจากการหารือในที่ประชุม กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาขณะนี้ หากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี 2569 กองทุนอาจไม่มีงบประมาณให้ประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาในรุ่นต่อไปได้กู้ยืม ทั้งนี้ ในปี 2539-2560 ไม่มีการอนุมัติงบประมาณในการอุดหนุนกองทุน จนกระทั่งปี 2561-2567 กองทุนสามารถหมุนเวียนเงินของกองทุนได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐ แต่สถานการณ์ปัจจุบัน กองทุนมีการปรับเกณฑ์ ปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับลดดอกเบี้ย และกระบวนการติดตามทวงหนี้ ซึ่งมีการผิดนัดชำระหนี้กว่า 97,110 ล้านบาท เป็นเงินต้นที่ผิดนัดชำระสูงพอสมควร

ทั้งนี้ ในที่ประชุม กมธ. มีการสอบถามไปยัง กยศ. ว่ามีการของบประมาณแผ่นดินไปหรือไม่ ซึ่งได้ทราบว่า ปี 2567 มีการขออนุมัติวงเงิน 5,000 ล้านบาท แต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งปี 68 กยศ. ขออนุมัติงบวงเงินงบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือกองทุนกว่า 19,000 ล้านบาท แต่แนวโน้มได้รับจัดสรร เพียง 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล

นายณัฐชา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากต้องการให้กองทุนอยู่รอด มีด้วยกัน 2 วิธี คือ 1. รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปที่กองทุนดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ที่ต้องการทุนการศึกษาต่อไป และ 2.สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้กู้ เนื่องจากขณะนี้หากเปรียบเทียบภาระหนี้ พนักงานประจำที่มีหนี้ กยศ. แล้วติดหนี้บ้าน รถ รวมทั้งบัตรเครดิต ลำดับการจัดชำระหนี้จะอยู่ลำดับสุดท้าย พร้อมขอให้ช่วยกันชำระหนี้ให้กับ กยศ. เพื่อเป็นทุนให้น้องรุ่นถัดไปได้กู้ยืม และเพื่อให้กองทุนอยู่ได้ต่อไป