xs
xsm
sm
md
lg

ตรึงราคาดีเซลช่วงสงกรานต์ รอลุ้นอีกทีหลังผ่านเทศกาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แหล่งข่าวจากระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 3 เมษายน ได้ติดตามสถานการณ์ราคาดีเซลอย่างใกล้ชิด โดยพยายามตรึงราคาขายปลีกไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ในช่วงสงกรานต์ โดยจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุนไปก่อน และในวันนี้ (4 เม.ย.) ได้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 40 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ อุดหนุนดีเซลในอัตรา 4.57 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกดีเซลยังอยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ค้า ทั้ง บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จะช่วยตรึงราคาน้ำมันในช่วงสงกรานต์ โดยจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายนนี้ แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และอำนวยความสะดวกผู้บริโภค ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง ก็จะปรับราคาลงด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน งต้องติดตามสถานการณ์ราคาดีเซลอย่างใกล้ชิด หากกองทุนน้ำมันฯ ยังสามารถช่วยดูแลได้ก็จะใช้กลไกกองทุนฯ ไปก่อน แต่หากราคาปรับสูงขึ้นมาก ก็จำเป็นต้องปรับราคาขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ มาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลที่จะสิ้นสุดวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งช่วยอยู่อีก 1 บาทต่อลิตร จากที่ต้องเก็บเต็มอัตรา 5.99 บาทต่อลิตร แต่ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 จะเป็นอย่างไรคงต้องลุ้นกันอีกที ซึ่งหากไม่มีมาตรการใดๆ เข้ามาอุดหนุนเลย ราคาดีเซลที่แท้จริงจะอยู่ที่ 35-36 บาท/ลิตร ส่วนจะเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่เมื่อไรนั้น ค่อยพิจารณาอีกทีหลังสงกรานต์