xs
xsm
sm
md
lg

กทม.โชว์จัดการขยะในตลาดสำเร็จ แยกขยะเศษอาหารได้ถึง 75 ตัน/วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดการขยะในตลาด ว่า ปัจจุบันมีตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เทรวมกับสำนักงานเขต 50 เขต รวมทั้งหมด 184 ตลาด ซึ่งสามารถแยกขยะเศษอาหารได้ถึงวันละ 75 ตัน โดยขยะดังกล่าว นำไปบริหารจัดการด้วยวิธีการ ดังนี้

1.แหล่งกำเนิดจัดการเองผ่านการส่งเกษตรกรโดยตรง 36.6 ตัน/วัน คิดเป็น 49 เปอร์เซ็นต์

2.สำนักงานเขตรับไปทำปุ๋ย 22.3 ตัน/วัน คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์

3.แหล่งกำเนิดจัดการเองโดยนำไปทำปุ๋ย 5.6 ตัน/วัน คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์

4.สำนักงานเขตรับไปเลี้ยงสัตว์ 5.1 ตัน/วัน คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 4.9 ตัน/วัน คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์