xs
xsm
sm
md
lg

โครงการปรับปรุงทางเท้า ถ.อุดมสุข คืบแล้วกว่า 89.5% คาดแล้วเสร็จเม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณตลาดอุดมสุข ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) เพื่อติดตามผลการปรับปรุงทางเท้า และการนำร่องติดตั้งรางน้ำรูปตัวโอเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข)

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนอุดมสุข ของสำนักการโยธาเป็นโครงการปรับปรุงทางเท้าจากเดิมที่เป็นตัวหนอนเป็นแผ่นทางเดินชนิดเรียบพร้อมกับการติดตั้งแผ่นนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ความยาวประมาณ 4,000 เมตร และการนำร่องติดตั้งรางน้ำรูปตัวโอของสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 280 เมตร บริเวณหน้าตลาดอุดมสุข เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรางระบายน้ำรูปตัวยู โดยสามารถรองรับน้ำจากผิวจราจรตลอดแนวได้เช่นกันแต่ลดปัญหาเสียงดังของรางน้ำรูปตัวยูได้และมีความเป็นระเบียบและสวยงานมากขึ้น โดยปัจจุบันการปรับปรุงทางเท้ามีความคืบหน้า 89.5% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2567 นี้

นายณรงค์ กล่าวว่า ได้มีข้อสั่งการให้ สำนักการระบายน้ำติดตามการใช้งานรางน้ำรูปตัวโอทั้งประสิทธิภาพการระบายน้ำและการใช้งานพื้นที่ของประชาชนเพื่อนำผลมาพัฒนาต่อในอนาคต และให้สำนักการโยธาควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างไม่ให้วางวัสดุก่อสร้างกีดขวางช่องทางเดินของประชาชน พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบและย้ายสตรีทเฟอร์นิเจอร์และสาธารณูปโภค เช่น ป้ายเครื่องหมายจราจร เสาไฟฟ้า ควบคู่กับการปรับปรุงทางเท้า เพื่อให้ทางเท้าของถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) สมบูรณ์และสอดคล้องตามนโยบาย “เดินทางดี” และ “ปลอดภัยดี” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ต่อไป