xs
xsm
sm
md
lg

“หมอธีระ”อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 และการกลายพันธุ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัพเดตโควิด-19

1. สถานการณ์ในอเมริกา

ข้อมูลจาก US CDC ล่าสุดชี้ให้เห็นว่า Omicron สายพันธุ์ JN.1 (BA.2.86.1.1) ครองการระบาดหลักแทบทั้งหมดแล้ว โดยตรวจพบในสัดส่วนสูงถึง 96.4%

2. การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19

งานวิจัยจากสหราชอาณาจักร เพิ่งเผยแพร่ในวารสาร PLOS Computational Biology เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2024 ที่ผ่านมา

จากการวิเคราะห์โดยใช้ machine learning จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งดูลักษณะการระบาดของทั่วโลกหลายปีที่ผ่านมา

พบว่า ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดการกลายพันธุ์ต่างๆ มากมายนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดระหว่างการแบ่งตัวของไวรัส (replication error)

แต่การกลายพันธุ์ของไวรัสเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ มาตรการทางด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด รวมถึงความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในแต่ละประเทศ และการปรับตัวของไวรัส (virus properties)

สรุปสั้นๆ ภาษาชาวบ้านคือ ไวรัสมีการกลายพันธุ์มากน้อยเพียงใดนั้นไม่ได้เกิดโดยบังเอิญ แต่ขึ้นอยู่กับตัวไวรัสที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง และมาตรการจัดการควบคุมโรคของแต่ละประเทศ ทั้งเรื่องวัคซีน การตรวจ การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์

...ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ

อ้างอิง
Mutational signature dynamics indicate SARS-CoV-2’s evolutionary capacity is driven by host antiviral molecules. PLOS Computational Biology. 25 January 2024.