xs
xsm
sm
md
lg

ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ร้องรัฐเลิกหนุกีฬาสัตว์พื้นเมือง อย่ามอมเมา ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายโรเจอร์ โลหะนันท์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย กล่าวว่า ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลล้มเลิกแผนการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน และยุบคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน ของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือ ป.ย.ป. อันจะนำมาซึ่งความแตกแยกในสังคม ทั้งในและต่างประเทศ ขอให้รัฐบาลอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว อย่ามอมเมาประชาชนด้วยอบายมุข อย่าบั่นทอนสถาบันครอบครัวด้วยการชี้นำเยาวชนให้หมกมุ่นกับการพนัน อย่าให้ลูกหลานไทยเห็นการทารุณกรรรมสัตว์เป็นเรื่องธรรมดา อย่าให้สังคมไทยต้องมัวหมองเพราะเชิดชูกิจกรรมที่ป่าเถื่อน อย่าให้พลังละมุนกลายเป็นพลังละโมภ อย่าให้ประชาคมโลกประณามว่า “Soft Power ของไทยคือ Sad Power ของโลก”