xs
xsm
sm
md
lg

โพลวาเลนไทน์ 67 เผยเยาวชน-ปชช.ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ บอกรักพ่อ-แม่อันดับ 1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (13 ก.พ.) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ปี 2567 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 19,466 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักในปีนี้ แค่ไหนนั้น พบว่า ร้อยละ 37.43 ค่อนข้างให้ความสำคัญ ร้อยละ 31.28 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ ร้อยละ 21.44 ให้ความสำคัญมากที่สุด และร้อยละ 9.85 ไม่ให้ความสำคัญเลย

ส่วนเด็ก เยาวชนและประชาชนจะมอบความรัก หรือส่งความรู้สึกที่ดีให้บุคคลใดในวันแห่งความรักนั้น อันดับ 1 พ่อแม่/ผู้ปกครอง ร้อยละ 76.62 อันดับ 2 เพื่อน ร้อยละ 48.38 อันดับ 3 คนรัก/แฟน ร้อยละ 46.15 อันดับ 4 ครู อาจารย์/ผู้มีพระคุณ ร้อยละ 36.30 อันดับ 5 บุตร/หลาน ร้อยละ 23.41 อันดับ 6 ญาติ ร้อยละ 20.17 อันดับ 7 สามี/ภรรยา ร้อยละ 19.82 อันดับ 8 ศิลปิน ดารา นักแสดงและคนดังที่ชื่นชอบ อาทิ วงบีทีเอส วงเอ็นซีที ลิซ่า เป็นต้น ร้อยละ 13.77

ขณะที่เด็ก เยาวชน และประชาชนใฝ่ฝันจะมีความรักรูปแบบใดนั้น อันดับ 1 ความรักแบบอบอุ่น ร้อยละ 67.75 อันดับ 2 ความรักที่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน ร้อยละ 66.13 อันดับ 3 ความรักแบบซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน ร้อยละ 60.00 อันดับ 4 ความรักที่แสดงออกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ร้อยละ 58.78 และอันดับ 5 ความรักแบบสร้างสรรค์ (นำพาไปทำสิ่งที่ดี) ร้อยละ 47.68