xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม อย่าแชร์! หัวข้าวเย็นใต้ผสมส้มโมง-น้ำผึ้งรักษามะเร็งได้ ไม่จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตามที่มีผู้พบเห็นข้อมูลในสื่อออนไลน์เรื่อง หัวข้าวเย็นใต้ผสมส้มโมง และน้ำผึ้งรักษาโรคมะเร็งได้นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการบอกต่อกันเป็นวงกว้างว่า สมุนไพรหัวข้าวเย็นใต้ผสมส้มโมงและน้ำผึ้ง นำมาต้มจนแห้งแล้วปั้นเป็นเม็ด สามารถรับประทานเพื่อรักษาโรคมะเร็งได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า สมุนไพรดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยจากทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า สมุนไพรดังกล่าวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ เช่น สารกลุ่มฟีนอลิกส์ ซึ่งอาจมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ทั้งนี้ ควรศึกษาสรรพคุณและโทษของสมุนไพรให้ละเอียดก่อนจะนำสมุนไพรมาใช้ ต้องใช้อย่างถูกวิธีใช้และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้สมุนไพร แต่การรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรคควรปรึกษา และขอคำแนะนำจากแพทย์