xs
xsm
sm
md
lg

ทีมวิจัย ม.นเรศวร สุดเจ๋ง! คิดค้นน้ำยาลดฝุ่น PM 2.5 สำเร็จ พร้อมยื่นจดสิทธิบัตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงานแถลงข่าว "สเปรย์ลดฝุ่น PM Drop" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าทีมวิจัย ดร.พญ.อัญพัชญ์ อติพิมลพัชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมผู้ช่วยนักวิจัย ได้ร่วมกันคิดค้นน้ำยา "PM Drop" ซึ่งมีส่วนผสมที่เป็นสารมาจากธรรมชาติ โดยทดสอบกับชุดอุปกรณ์สำหรับการวัดประสิทธิผลของการลดฝุ่น PM ที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน ประกอบด้วย เครื่องก่อฝุ่น สำหรับใช้ที่สร้างฝุ่น เครื่องวัดฝุ่นสำหรับใช้ในการวัดประสิทธิผลของน้ำยา ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีทำการทดสอบภายในอาคาร นอกอาคาร และพื้นที่โล่งกว้าง พบว่าน้ำยา PM Drop สามารถลดฝุ่น PM ให้อยู่ได้ในระดับที่ปลอดภัย ต่อการฉีดพ่น 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้ 2-3 ชั่วโมง กรณีเป็นที่โล่ง แต่หากเป็นห้องปิดสามารถอยู่ได้ทั้งวัน ส่วนกลิ่นของน้ำยาลดฝุ่นจะสะอาด กลิ่นคล้ายมะพร้าว เพราะมีส่วนผสมของพืชตระกูลปาล์ม เป็นสารที่มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

สำหรับผลิตภัณฑ์ "PM Drop" สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดและ ลักษณะของพื้นที่ สำหรับการฉีดพ่นเป็นละอองฝอย ได้แก่ Foggy เครื่องพ่น ULC ชุดพ่นหมอก โดรนสำหรับพ่นละลอง โดย Foggy และเครื่องพ่น ULC เหมาะสำหรับใช้ลดฝุ่นภายในอาคาร ชุดพ่นหมอกเหมาะสำหรับใช้เป็นม่านกันฝุ่นในอาคาร และโดรน ใช้ในการพ่นละอองสำหรับการสันทนาการหรือกิจกรรมภายนอก ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับหัวพ่นหมอกได้

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ "PM Drop" น้ำยาลดฝุ่น PM ในอากาศ ได้ยื่นขอรับรองสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร