xs
xsm
sm
md
lg

"พรเพชร"นำ สว.-ขรก.-จนท.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมพลังถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แต่งกายด้วยชุดสีม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพรเพชร เปิดกรวยดอกไม้สักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภามารวมตัวกัน สืบเนื่องจากสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เป็นพระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แม้จะทรงมีพระชนมายุมากขึ้นและพระพลานามัยไม่แข็งแรงมากนัก ก็ยังทรงทุ่มเทและทรงทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง โดยทรงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ และได้ทรงงานทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนา การศึกษาและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกเพศวัย ทั้งเด็กเล็ก เยาวชน คนวัยทำงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกด้าน ทรงพระราชทานความช่วยเหลือการสร้างอาชีพ การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทรงส่งเสริมเรื่องการศึกษาวิจัยให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวทันต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมด้านศาสนา

อีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ด้านนิติบัญญัติ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินมายังรัฐสภา จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2523 และ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม สมเป็นขัตติยนารีแห่งแผ่นดิน ทำให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกคนตลอดมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปวงข้าพระพุทธเจ้า รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตา พระวิริยะอุตสาหะ และความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน

สมาชิกวุฒิสภาจึงร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และขอเจริญรอยตามเบื้องพระบาท โดยตั้งใจมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐานว่า จะบำเพ็ญคุณความดีในทุกๆ ด้านเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน และจะสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจาก โรคาพาธ และภัยพาลทั้งปวง ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์ผล และทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาลเทอญ