xs
xsm
sm
md
lg

สงกรานต์ปีนี้หยุดยาว 5 วันรวด! ครม.เคาะ 12 เม.ย.หยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจำนวน 1 วัน

ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน คือ วันศุกร์ที่ 12 – วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567