xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญปัญหาเศรษฐกิจ กำหนดนโยบายตอบโจทย์ตรงจุดเพื่อประโยชน์ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ความเหมาะสมด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ รัฐบาลต้องการพัฒนาวิถีชีวิต ยกระดับปากท้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งจากตัวเลขการคาดการณ์ กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจปี 2566 ขยายตัว 1.8% ปี 2567 ขยายตัวได้ 2.8% จึงทำให้รัฐบาลต้องตั้งคำถามตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจเท่านี้ เพียงพอแล้วเหรอกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนไทย

แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลพยายามอย่างมาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำงานอย่างหนักเพื่อดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมให้เกิดการค้า สนับสนุนการลงทุน ผลักดันการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มีอัตราเติบโตต่ำนั้น ประเทศไทยควรวางแผนสำรองในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรองรับ ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะเดียวกัน รัฐบาลโดยนายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทีมงานได้รับฟัง พูดคุยหารือกับผู้มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ถึงกระแส แนวโน้มในระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเพื่อแสวงหาความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจไทย ที่ตรงกับความต้องการ ตอบโจทย์การพัฒนาของเศรษฐกิจไทย ไม่ให้ตัวเลขขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำอยู่เท่านี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลเข้าถึงทุกความเห็นของประชาชน รับฟังทุกเสียงของประชาชน ไม่ว่าเสียงนั้นจะเบาแค่ไหน เราลงไปทุกพื้นที่เพื่อรับฟัง และเราต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มีปากท้องที่ดีขึ้น มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น และรัฐบาลมั่นใจว่าจะสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนไทย