xs
xsm
sm
md
lg

จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องยกระดับความปลอดภัยทางสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย เป็น 1 ใน 13 นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยือนปีละหลายล้านคน จึงเป็นจังหวัดนำร่อง “Safety Phuket Island Sandbox” ที่มีการยกระดับความปลอดภัยทางสุขภาพ ทั้งด้านการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคที่ทันสมัย ทันเวลา และการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยวิกฤตอย่างครอบคลุม สามารถตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น ช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายและมีระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ สามารถให้บริการได้ทันท่วงที โดยเฉพาะภาวะฉุกเฉินต่อชีวิต ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างดี