xs
xsm
sm
md
lg

รมว.สธ.เปิดประชุมรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายสมศักดิ์ กรีชัย เลขานุการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ภาคสังคม

สำหรับร่างกฎหมายนี้ เป็นประเด็นมาตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากมี พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ออกมา ให้อำนาจ สธ.ออกประกาศกำหนดส่วนต่างๆ ของกัญชาที่จะเป็นยาเสพติด จึงมีการออกประกาศสารสกัดกัญชา THC มากกว่า 0.2% ของน้ำหนักให้ถือเป็นยาเสพติด ขณะนี้กัญชา ต้น ราก ใบ ดอก ไม่ใช่ยาเสพติด หลังจากกฎหมายกัญชาก่อนหน้านี้ไม่ผ่านสภาฯ ก็มีการยกร่างกฎหมายใหม่ เพราะว่าจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะออกมารองรับ เพราะราก ต้น ใบ ดอก ไม่ใช่ยาเสพติด แต่มีสารเสพติดในตัว หากนำไปใช้ทางที่ผิดก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และนำมาสู่การรับฟังความเห็นในวันนี้