xs
xsm
sm
md
lg

เตือน! ร้านอาหารคิดราคาปัดเศษสตางค์ขึ้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย โทษทั้งจำทั้งปรับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ว่าร้านค้าคิดราคาค่าอาหาร โดยมีการปัดเศษสตางค์เป็นจำนวนเต็มบาท จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าทางร้านมีการปัดเศษสตางค์ขึ้น จาก 0.12 บาท เป็นจำนวนเต็มบาทจริง อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 28 มีโทษเปรียบเทียบปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยไม่ปัดเศษเงิน และหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือกรณีฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ