xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินปล่อยกู้ "สินเชื่อธนาคารประชาชน แก้หนี้นอกระบบ" ตามนโยบายรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาคารออมสิน รับมอบนโยบายตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศเดินหน้าช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ โดยธนาคารเปิดให้กู้ สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมอายุตัวกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้ สามารถติดต่อขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ (29 พ.ย.) เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115