xs
xsm
sm
md
lg

ครูชำนาญการฯ ค้านแนวคิด ศธ.แจกแท็บเล็ต ชี้ไม่คุ้มทุนแถมเป็นภาระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากกรณี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดยแบ่งเป็น 2 หลัก คือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ โดยการแจกแท็บเล็ตให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งนโยบายดังกล่าว เคยมีมาแล้วในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั้น

น.ส.อรวรรณ ขุนศรีรอด หนึ่งในครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสระงาม ระบุว่า ทางโรงเรียนยังคงเก็บแทบเล็ตเครื่องเก่า สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรีไว้ในห้องเก็บของ และทุกเครื่องไม่สามารถใช้การได้ หากมีโครงการที่จะแจกแทบเล็ตอีกครั้ง มองว่า อาจไม่คุ้มทุน เนื่องจากปัจจุบัน ครูมีเครื่องมือสื่อสารหลายอย่างด้วยกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก iPad สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ซึ่งหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมอบแท็บเล็ตให้ครูและนักเรียน อาจจะเป็นการเพิ่มภาระในการดูแลรักษา

ขณะเดียวกัน อาจมีการใช้แท็บเล็ตไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่งผลเสียต่อการเรียน ซึ่งอดีตที่ผ่านมา ได้อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ เสียง่าย ไม่ทันสมัย และอาจมีภาระเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเพิ่มขึ้น จึงอยากให้นำงบประมาณดังกล่าว ไปจ้างครูมาสอนเพิ่มให้เหมาะสมกับจำนวนเด็กนักเรียนจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่า