xs
xsm
sm
md
lg

ไทยพัฒนายาเม็ดเลิกบุหรี่"ไซทิซีน" ผลวิจัยปลอดภัย -มีประสิทธิผล คาดผลิตจำหน่ายปี 67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผยข้อมูลจาก สนง.สถิติแห่งชาติ ปี 64 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ถึง 9.9 ล้านคน และเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันไทยมียา 5 รายการ ที่ใช้สำหรับเลิกบุหรี่ ได้แก่ ยาเม็ด Varenicline, ยาเม็ด Bupropion , นิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy), ยาเม็ด nortriptyline และยาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว และมีเพียงยาเม็ด nortriptyline และยาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว ที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ดังนั้นเพื่อช่วยผู้ที่ติดบุหรี่ให้เข้าถึงยาเลิกสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ อภ. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ชนิดใหม่ คือ “ยาเม็ด ไซทิซิน จีพีโอ” (1.5 มิลลิกรัม) เป็นรายแรกในไทย โดยวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ ซึ่งผลการวิจัยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเภทยาควบคุมพิเศษ ที่จำหน่ายได้ในสถานพยาบาลเท่านั้น

หากเปลี่ยนมาใช้ “ยาเม็ดไซทิซิน จีพีโอ” แทนการใช้ยาเม็ด Varenicline จะทำให้ประหยัดงบประมาณค่ายาต่อคอร์ส และลดระยะเวลาในการรักษาได้ 3 - 4 เท่า รวมทั้งลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ประมาณ 12 ล้านบาท/ปี โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตจำหน่ายยาในเดือน ม.ค ปี 67 ซึ่งการผลิตยาในครั้งนี้นับเป็นก้าวย่างสำคัญของการเลิกบุหรี่ ที่จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป