xs
xsm
sm
md
lg

กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรด่านฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 2 มิ.ย.-13 ก.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท วิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด่านฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า)
ช่องทางที่ 1 ปิดตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2566
ช่องทางที่ 2 ปิดตั้งแต่วันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2566
ช่องทางที่ 3 ปิดตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2566
ช่องทางที่ 4 ปิดตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มิถุนายน 2566
ช่องทางที่ 5 , 6 ปิดตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2566
ช่องทางที่ 7 , 8 ปิดตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กรกฎาคม 2566
ช่องทางที่ 9 ปิดตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ กทพ.ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้