xs
xsm
sm
md
lg

สั่งเด้ง 5 เสือโรงพักกะทู้ เซ่นจับผับเปิดยันเช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.ภูเก็ต ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ที่ 238/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2566 เวลาประมาณ 03.00 น. เจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้เข้าร่วมตรวจสอบสถานบริการ 2 แห่ง คือ ร้านมหานคร และร้านราตรี ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พบว่ายังเปิดให้บริการและมีผู้ใช้บริการอยู่ภายในร้าน ซึ่งเป็นการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509, ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย, ส่งเสริมการขาย (จัดโปรโมชั่น) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขายให้แก่บุคคลที่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และจำหน่ายสุราแก่เด็ก ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 68 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจ 5 นาย ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมดังนี้

1. พ.ต.อ.รุ่งฤทธิ์ รัตนภักดี ผกก.สภ.กะทู้
2. พ.ต.ท.เชาว์ ผอมนะ รองผกก.ป.สภ.กะทู้
3. พ.ต.ท.ชยพล ภูนฤมิต รองผกก.สส.กะทู้
4. พ.ต.ท.ณัฐวัฒน์ สุพรรณอาสน์ สวป.สภ.กะทู้
5. พ.ต.ท.วิศนุ ปานซ้าย สว.สส.สภ.กะทู้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566