xs
xsm
sm
md
lg

โรงรับจำนำ กทม.ลดดอกเบี้ย 50 สต. แบ่งเบาภาระผู้ปกครองรับเปิดเทอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชนาธิป ล.วีระพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามนโยบาย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงที่มีการเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคครัวเรือนโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยเรียนจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

ล่าสุด คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลฯ จึงมีมติให้โรงรับจำนำ กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน

ทั้งนี้ โครงการลดดอกเบี้ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ไปจนถึง 30 มิถุนายนนี้ รวม 3 เดือน (วงเงินจำนำต่อ 1 รายบุคคล รวมไม่เกิน 100,000 บาท) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเตรียมเอกสารประกอบการจำนำ เพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น โดยสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่โรงรับจำนำ กทม. ทั้ง 21 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร