xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันชาติโครเอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ความว่า

ฯพณฯ นายซอรัน มีลาโนวิช
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย
กรุงซาเกร็บ

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโครเอเชีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นและผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน เราจะสร้างโอกาสเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว