xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ พบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หวังดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (29 พ.ค.) เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าทั่วประเทศ และผู้ได้รับรางวัลโครงการ YPC ภาคตะวันออก พร้อมทั้งรับทราบความสำเร็จการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ภาคตะวันออก” (Young public and private collaboration : YPC)

นายกฯ แสดงความยินดีกับความสำเร็จการดำเนินโครงการของหอการค้าทั่วประเทศที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สิ่งสำคัญในการดำเนินโครงการต่างๆ คือ การแก้ปัญหาให้ประชาชน ชื่นชมที่ทีม YEC มีหลักคิดที่ดี เล็งเห็นปัญหาและช่วยกันหาวิธีแก้ไข

โครงการ YPC อบรมผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกจังหวัด โดยโครงการ YPC ภาคตะวันออก ที่ได้รับรางวัล คือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าสูงอย่างครบวงจร โครงการพัฒนาระบบคมนาคมสู่การเป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) และโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทาง BCG