xs
xsm
sm
md
lg

"ในหลวง"ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราช และวันชาติบังกลาเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราช และวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2566 

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
กรุงธากา

ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศ

ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดสนิทสนมและหยั่งรากลึกในกิจการสำคัญด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้เจริญงอกงามตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่มีมายาวนานของทั้งสองฝ่ายจะดำเนินรุดหน้าและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในหลากหลายด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า    

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว