xs
xsm
sm
md
lg

กกพ.เคาะค่าไฟงวดใหม่ 4.77 บาทต่อหน่วย มีผล พ.ค. -ส.ค.66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 โดยเป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ กกพ. ได้พิจารณาหนังสือยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถึงความเหมาะสมของอัตราค่าไฟฟ้า 4.77 บาทต่อหน่วยมาประกอบแล้วด้วย