xs
xsm
sm
md
lg

“จาตุรนต์”เตือนระวังนายกรักษาการใช้อำนาจเอาเปรียบพรรคการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจาตุรนค์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐบาลรักษาการ นายกฯรักษาการ

ที่สื่อมวลชน นักวิชาการหรือประชาชนอีกจำนวนมากเรียกรัฐบาลหลังยุบสภาว่า “รัฐบาลรักษาการ” เรียกนายกฯว่า “นายกฯรักษาการ” ความจริงแล้วก็ไม่ใช่ความเข้าใจผิดหรือเรียกผิดหรอก แต่เป็นการเรียกด้วยคอนเซ็ปท์คนละอย่างกับที่รัฐบาลอธิบายอยู่เท่านั้นเอง

ตามรัฐธรรมนูญ เมื่อยุบสภา ความเป็นครม.ก็สิ้นสุดลง แต่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ไม่ได้ใช้คำว่ารักษาการ เพราะฉะนั้นในหนังสือราชการทั้งหลายจึงไม่ใช้คำว่ารักษาการ คำว่ารักษาการหรือรักษาราชการใช้เวลานายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้แล้วรองนายกฯรักษาการแทน กรณีรัฐมนตรีว่าการไม่อยู่ก็เช่นกัน

แต่กรณียุบสภา ในทางสากลมีศัพท์คำหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า Care taker government หรือรัฐบาลรักษาการนั่นเอง มีคำอธิบายว่ารัฐบาลรักษาการนี้ทำอะไรได้บ้างและไม่ควรทำอะไรบ้างเช่นการออกกฎหมาย การใช้งบประมาณเป็นต้น

ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันหรือฉบับก่อนๆ ก็นำคอนเซ็ปท์นี้มาใช้ จึงกำหนดข้อห้ามต่างๆสำหรับครม. นายกฯและรัฐมนตรีหลังยุบสภาแล้วไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญเองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่ไม่เรียกว่ารัฐบาลรักษาการเท่านั้น

ปัญหาขณะนี้จึงไม่อยู่ที่จะเรียกรัฐบาลปัจจุบันว่าอะไร แต่อยู่ที่ทำอย่างไรจะคอยตรวจสอบควบคุมไม่ให้ ครม.ปัจจุบันใช้อำนาจหน้าที่เอาเปรียบพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่ ตามหลักการที่ว่ารัฐบาลหลังยุบสภาควรเป็นเพียงแค่รัฐบาลรักษาการ ไม่ใช่รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มอย่างรัฐบาลปรกติ

ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เนติบริกรได้ออกแบบรัฐธรรมนูญไว้ ให้ครม.ขณะนั้นไม่พ้นจาการเป็นครม.และมีอำนาจเต็มทุกประการ คือไม่ได้เป็น ครม.รักษาการ รัฐบาลขณะนั้นจึงใช้งบประมาณมหาศาลหาเสียงให้กับพรรคการเมืองที่เป็นพวกเดียวกันได้อย่างสนุกสนาน รวมทั้งใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้ตามอำเภอใจ ทำให้ข้าราชการเกรงกลัวและวางตัวเข้าข้างผู้มีอำนาจในขณะนั้น

ในการเลือกตั้งครั้งนี้กติกาไม่เหมือนเดิม จึงต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้พลเอกประยุทธ์กับพวกทำอะไรเมือนเดิมอีก