xs
xsm
sm
md
lg

สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวตุรเคียและซีเรีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรเคียและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ผ่านสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกี และสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ในฐานะของสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักการกาชาดสากล

ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน"เลขที่บัญชี 045-3-04637-0

กรณีการโอนเงิน - หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุ "ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว" พร้อมแนบสลิปการโอนทาง email : donation@redcross.or.th หรือ โทรสาร 0 2250 0312, 0 2652 4440
หรือสแกน QR Code E-donation โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ
และตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate