xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่”ลงพื้นที่สถานีรถไฟแม่กลองเยี่ยมวิถีเศรษฐกิจชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่สถานีรถไฟแม่กลองเยี่ยมวิถีเศรษฐกิจชุมชน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานจังหวัด 2 ประเด็นสำคัญ คือ

1.แนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟสายแม่กลอง (วงเวียนใหญ่ – มหาชัย – บ้านแหลม – แม่กลอง) ระยะทางรวม 66.9 กิโลเมตร

2.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)