xs
xsm
sm
md
lg

ผีน้อยในเกาหลีใต้ไปรายงานตัวกลับไทยถึง 28 ก.พ.นี้ ขู่ไม่ไปรายงานตัวเจอค่าปรับ 30 ล้านวอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล แจ้งคนไทยในเกาหลีใต้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้ไปรายงานตัวกลับไทยโดยสมัครใจถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ หลังทางการเกาหลีใต้เปิดให้รายงานตัวมาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผ่านออนไลน์ที่ www.hikorea.go.kr พร้อมกับเอกสารประกอบ คือ พาสปอร์ต ใบแจ้งการเดินทาง และบัตรโดยสารเครื่องบิน

ผู้ที่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นค่าปรับจำนวน 30 ล้านวอน หรือประมาณ 800,000 บาท และอาจเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้ได้อีก หากไม่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับและจะถูกเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Immigration Contact Center โทร.1345 (มีล่ามภาษาไทยบริการ) หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โทร. +82 10 6747 0095/ +82 10 3099 2955 หรือ Facebook: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล/ Royal Thai Embassy, Seoul หรือ E-mail : kumkrong.sel@mfa.go.th