xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ หลัง 14 จังหวัด ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 3 วันติดต่อกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในประเทศไทย ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยวันนี้พื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกิน 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ติดต่อกันเกิน 3 วัน (พื้นที่สีแดง) จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ 1.ลำพูน (อ.เมือง อ.ลี้) 2.เชียงใหม่ (อ.เมือง อ.ฮอด อ.เชียงดาว อ.แม่แจ่ม) 3.สุโขทัย (อ.เมือง) 4.นนทบุรี (อ.เมือง อ.ปากเกร็ด) 5.ปทุมธานี (อ.คลองหลวง) 6.พระนครศรีอยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา) 7.สระบุรี (อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง) 8.อ่างทอง (อ.เมือง) 9.สมุทรสาคร (อ.เมือง อ.กระทุ่มแบน) 10.ราชบุรี (อ.เมือง) 11.สมุทรสงคราม (อ.เมือง) 12.สมุทรปราการ (อ.พระประแดง อ.เมือง อ.บางเสาธง) 13.นครพนม (อ.เมือง) และ 14.กทม. พบ 23 เขตใน 50 เขต โดยค่าเฉลี่ย PM 2.5 อยู่ที่ 101 - 158 มคก./ลบ.ม. จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่น PM 2.5 ใน 14 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบ

สำหรับข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส PM 2.5 ของประชาชนพบว่า ช่วงวันที่ 23-29 มกราคม 2566 ประชาชนมีพฤติกรรมการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 76% ไม่เผาขยะ กระดาษ หรือจุดธูป 59.7% และปิดประตูระหว่างทำงาน 51.6% แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนคือวันที่ 16-22 มกราคม 2566 แต่พฤติกรรมการงดออกกำลังกายกลางแจ้ง การลดระยะเวลาออกนอกบ้านและการตรวจเช็กคุณภาพอากาศก่อนออกนอกบ้าน มีการปฏิบัติลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอย้ำให้ประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน หากค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ลดหรืองดกิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงกว่าคนทั่วไป ส่วนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์