xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เตรียมเปิดให้บริการ SRT Activity Park ลานกิจกรรม พร้อมเชื่อมตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า การรถไฟเตรียมเปิดให้บริการ SRT Activity Park ลานกิจกรรม พร้อมเชื่อมตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พัฒนาเป็นพื้นที่พักผ่อนของคนทุกกลุ่ม

หลายๆท่านที่ผ่านไปมาบริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คงสงสัยว่าอ่างเก็บน้ำและลานตรงข้ามสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คืออะไร มีไว้ใช้ทำอะไร วันนี้ทีมพีอาร์จะเล่าให้ฟัง

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นสถานีขนาดใหญ่ ซึ่งมีการวางแผนการทำพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ว่างเพื่อการใช้ประโยชน์ในการสันทนาการ สำหรับผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่สถานีกลางฯ

คู่ขนานกับการทำบึงรับน้ำในลักษณะแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำฝน และน้ำเสียหลักจากการบำบัด ภายในโครงการ ก่อนจะระบายออกสู่ท่อรับน้ำภายนอก

ดังนั้นจึงมีการนำพื้นที่ทั้ง 2 ส่วนมารวมกันเป็น ลานกิจกรรมริมบึง พร้อมกับการประดับน้ำพุ เพื่อสร้างบรรยากาศ กับประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ซึ่งในอนาคต การรถไฟแผนพัฒนาลานกิจกรรมนี้ ภายใต้ชื่อ “SRT Activity Park” ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย

โดย ลานกิจกรรมแห่งนี้ จะสามารถเชื่อมตรงเข้ากับลานจอดรถชั้นใต้ดิน (ชั้น B1) ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสามารถลงทางลาด จากบริเวณประตู 1

ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ ลอดใต้ถนน เชื่อมกับลานกิจกรรมโดยตรง โดยปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้บริการ

โดยในปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมสำหรับคนทุกกลุ่มตามมาตรฐาน Universal Design

ซึ่งในอนาคตอันใกล้ การรถไฟฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมภายในพื้นที่ SRT Activity Park ในโอกาสถัดไป