xs
xsm
sm
md
lg

กปน.แจ้งน้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถ.เทพารักษ์ ช่วงค่ำ 6 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางปลา ถนนเทพารักษ์ ในคืนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังนี้

ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่คลองลัดบางปลา-สามแยกบางบ่อ

ถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนปานวิถี

ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตั้งแต่คลองด่าน ถึงแยกตัดถนนบางพลีน้อย-สีล้ง

ทั้งนี้ การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง