xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ กำชับ กกท.ยกระดับพัฒนากีฬาไทยสู่เวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านระบบระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินกิจกรรมกีฬามวยไทย ร่วมกับสหพันธ์กีฬามวยไทย ที่ IOC ให้การรับรอง ในรายการ MUAYTHAI SOFTPOWER – MUAYTHAI FESTIVAL 2022 โดยที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การส่งเสริมกิจกรรมและเครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างกระแสกีฬาจากการแข่งขันกีฬา และการกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการควบคุมดูแล การพัฒนาและมาตรฐาน การจัดกิจกรรมและการแข่งขัน รวมทั้งการเผยแพร่และอนุรักษ์มวยไทย

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร กำชับ กกท.ให้ดึงบุคลากรที่ผ่านการอบรมและพัฒนาด้านกีฬาแล้ว จำนวนมากกว่า 20,000 คน เข้าสู่ระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ ควบคู่กับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เสริมสร้างยกระดับพัฒนาการกีฬาของไทยทุกประเภทให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะมวยไทยสู่เวทีโลกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นซอฟพาวเวอร์ที่สำคัญของไทย

ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนและการดำเนินงาน ขอให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบขั้นตอนที่กำหนด โดยต้องทำความเข้าใจกับสมาคมและหน่วยงานด้านกีฬาต่างๆ ร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า สำหรับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการกีฬาในภาพรวม ขอให้ผู้จัดการการแข่งขัน ชี้แจงมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละรายการกีฬา และชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ทางกองทุนจะได้รับในคราวเดียวกัน