xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนสังกัด กทม.พร้อมปรับเรียนออนไลน์หาก PM 2.5 พุ่งสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ว่า กรุงเทพมหานครได้ดูแลป้องกันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจากผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ปี 2566

ทั้งนี้ เมื่อฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนจะพิจารณางดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกอาคาร จัดให้มี Safe Zone เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียน และมีมาตรการปิดโรงเรียน หากฝุ่น PM 2.5 มีค่าระหว่าง 70-75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยให้เป็นดุลพินิจปิดการเรียนการสอนตามอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และผู้อำนวยการเขต ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ยังร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมธงคุณภาพอากาศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นรายวัน ผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีการป้องกันตนเอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 โดยนักเรียนและครูจะตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.airbkk.com และแอปพลิเคชัน : AirBKK เพื่อเป็นข้อมูลการเลือกสีธง ซึ่งแสดงตามค่าฝุ่น

รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษ เลือกเติมน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์ ไม่จอดรถกีดขวางทางจราจร งดการเผาในที่โล่ง เป็นต้น

ด้านกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดยช่วงวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง จากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด มีพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และใต้ (พื้นที่ท้ายลม)