xs
xsm
sm
md
lg

เชียงรายสั่งห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด มีผล 15 ก.พ.-15 เม.ย.66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตามนโยบาย 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2566 พร้อมให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นแบบอย่าง ไม่เผาวัสดุทุกชนิด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้ และห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 3 เดือน และปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากพบการเผาในพื้นที่ป่า ต้องระวางโทษจำคุก 1 ปี ถึง 30 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากตรวจพบพื้นที่ใดมีไฟ และเกิดจุดความร้อน(hotspot) ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ รายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการรับทราบ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน