xs
xsm
sm
md
lg

ก.พลังงาน คาดมาตรการช่วยค่าไฟภาคครัวเรือนชัดเจนภายใน ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงสถานการณ์ราคาค่าไฟฟ้าในปัจจุบันว่า มีแนวโน้มราคาอ่อนตัวลง โดยคาดว่าในรอบบิลหน้าค่าไฟจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ถือเป็นภาวะการณ์ที่สวนทางกันในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนั้นรัฐบาลจะจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะมีการหารือในเรื่องนี้อีกครั้งในสัปดาห์หน้า พร้อมเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 150 หน่วย ขณะที่ค่าเอฟทีในส่วนของครัวเรือนยังไม่มีการปรับขึ้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมอาจต้องรับภาระมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลกับภาคเอกชนจะได้มีการหารือกัน เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้