xs
xsm
sm
md
lg

"หมอธีระ"คาดแนวโน้มทั่วโลกใช้ mRNA vaccines เป็นหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ติดตามข้อมูลวิชาการจากการวิจัยทางการแพทย์จนถึงปัจจุบัน

ส่วนตัวแล้วประเมินว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในอนาคตนั้น อาจตกอยู่ในรูปแบบ 3 เข็ม ณ 0-2-6 เดือน (ลักษณะคล้ายวัคซีนตับอักเสบบี) สำหรับคนที่ยังไม่เคยฉีดและไม่เคยติดเชื้อ จากนั้นอาจฉีดกระตุ้นปีละครั้ง เพื่อหวังลดเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต หากปัญหาโควิดเรื้อรังชุกชุมทั่วโลกต่อเนื่อง

ส่วนกรณีเคยติดมาก่อนนั้น ยังประเมินรูปแบบได้ยาก เพราะข้อมูลยังไม่ค่อยชัดนัก และช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์โดยส่งผลต่อการดื้อต่อภูมิคุ้มกันได้มาก คงต้องติดตามกันต่อไป ทั้งนี้ในทางปฏิบัติอาจดำเนินตามแบบข้างต้นไปก่อน

และยังมีอีกหลายกรณีที่ข้อมูลยังไม่ชัด เช่น ฉีดไปแล้วแต่ไม่ครบ และเว้นไปนาน รวมถึงความแตกต่างในเรื่องประสิทธิภาพ ระดับภูมิ และระยะเวลาที่ลักลั่นกันระหว่างชนิดของวัคซีน ฯลฯ

แนวโน้มทั่วโลก ใช้ mRNA vaccines เป็นหลัก เพราะหลักฐานวิชาการหนักแน่น ยกเว้นบางกลุ่มประชากร/ช่วงอายุ/เพศ ที่อาจพิจารณาแพลตฟอร์มอื่นมาสอดแทรกประยุกต์ใช้

ป.ล.นี่เป็นแค่ความเห็นส่วนตัว บันทึกไว้เพื่อประเมินสถานการณ์ความรู้เป็นระยะ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

21 ม.ค.66

ตรุษจีน 2566