xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯ พระราชทานกระบี่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 12 ม.ค.66 เวลา 17.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังหอประชุมชุณหะวัณ

เมื่อเสด็จฯ ถึงหอประชุมชุณหะวัณ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และข้าราชการตำรวจ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นเสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก

ต่อจากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมชุณหะวัณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงกราบ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส พระราชวโรกาสให้ พลตำรวจตรี ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และพันตำรวจเอกหญิง สมหวัง โอชารส คณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร เสร็จแล้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานกระบี่แก่นายตำรวจสัญญาบัตรชาย และปริญญาบัตร แก่นายตำรวจสัญญาบัตรหญิง
ตามลำดับ แล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา นำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตน และพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อถึงเวลาสมควรจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ