xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เน้นจัดสวัสดิการสังคมอย่างเจาะจง แก้ปัญหายากจน-เหลื่อมล้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่โชว์สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22.29 ล้านราย โดยจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเจาะจง (Targeting) ตรงตามความจำเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความยากจน ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) สำหรับกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการกำจัดความยากจน แต่ยังต้องอาศัยการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเพื่อนำพาประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป