xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ยินดียอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ปี 65 พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบรายงานจากกรมปศุสัตว์ว่า ยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารของไทยในปี 2565 มูลค่าส่งออกสูงถึง 2.8 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคาดการณ์ว่าในปี 2566 ยอดส่งออกอาจสูงถึง 3 แสนล้านบาท

การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย ช่วง 11 เดือนของปี 2565 มีมูลค่ารวม 274,822 ล้านบาท คาดการณ์ว่าทั้งปีจะส่งออกได้มูลค่า 280,326 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.60% มีปริมาณส่งออกกว่า 2.42 ล้านตัน และสัตว์มีชีวิตอีก 24 ล้านตัว/ฟอง แบ่งเป็น เนื้อสัตว์แช่แข็ง มูลค่า 142,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกมูลค่า 1.12 แสนล้านบาท หรือ 26% สินค้าที่มาจากสัตว์หรือไม่ได้มาจากสัตว์ (Non-frozen) เพิ่มขึ้นจาก 23,135 ล้านบาท เป็น 25,650 ล้านบาท หรือ 11% อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) เพิ่มขึ้นจาก 70,991 ล้านบาท เป็น 90,228 ล้านบาท หรือ 27% อาหารปศุสัตว์ เพิ่มขึ้นจาก 10,471 ล้านบาท เป็น 11,641 ล้านบาท หรือ 11% สัตว์มีชีวิต (ไก่,หมู) ลดลงเหลือ 5,147 ล้านบาท จากปีก่อนที่ส่งออกมูลค่า 13,345 ล้านบาท ลดลง 62% และ ซากสัตว์ (Non-edible) เพิ่มขึ้นจาก 3,638 ล้านบาท เป็น 5,504 ล้านบาท หรือ 51% โดยถือว่าในปี 2565

กรมปศุสัตว์ คาดการณ์ว่า ในปี 2566 การส่งออกสินค้าปศุสัตว์อาจสูงถึง 300,000 ล้านบาท โดยมีสินค้าหลักคือ เนื้อไก่ ที่มีปริมาณความต้องการบริโภคของตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และสหภาพยุโรป ทำให้การผลิตและการส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3%

นอกจากนี้ อาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีโอกาสเพิ่มทั้งในประเทศและตลาดโลก เนื่องจากอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคฐานตลาดผู้เลี้ยงสัตว์ และมีกระบวนการการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ได้ควบคุมคุณภาพมาตรฐานระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก เยอรมนี และสหรัฐฯ

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชม และขอบคุณการทำงานของทุกหน่วยงาน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ที่ใส่ใจดูแล ควบคุม คุณภาพ และปัจจัยการผลิตสินค้า จนถึงมาตรการส่งออกสู่ท้องตลาด ให้ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานให้ช่วยกันพัฒนาศักยภาพ ดูแลทุกกระบวนการ เพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้า และเป็นภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือที่สำคัญของสินค้าไทย